دعای ندبه مراغه دعـای نـدبـه منطقه3مراغه(پهرآباد) تاسیس: 1376خورشیدی طلوع خورشیدآدینه ها،در انتظار نوای اناالمهدی است و منتظران ظهورش هرصبح آدینه ساعت7 در ۩ مسجدشهدای پهرآباد ۩ دست به دعای فرجش بلند میكنند وبا هم ندای اللهم عجل لولیك الفرج سر میدهند.که از تمامی برادران و خواهران برای شرکت در این محفل پرفیض دعوت بعمل میآید. http://nodbeh-shohada.ir 2018-08-20T06:06:00+01:00 text/html 2018-07-17T12:37:38+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) آمدم ای شاه پناهم بده ... http://nodbeh-shohada.ir/post/427 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8207426042/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85_%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA_%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A7_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg"></div> text/html 2018-07-16T22:15:30+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) پیامک میلاد امام رضا http://nodbeh-shohada.ir/post/241 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">پیامک ولادت باسعادت امام رضا</font> علیه السلام</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">رو چو به ایوان طلا میکنم&nbsp;</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">ناله کنان رضا،رضا میکنم&nbsp;</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">اقا قهر مکن با من درد اشنا</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;اذن دخولی که گدایم گدا</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207857026/nodbeh_shohada_ir_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg" alt="پیامک ولادت باسعادت امام رضا علیه السلام"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p></div> text/html 2018-07-16T00:40:43+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) دانلود کلیپ تصویری http://nodbeh-shohada.ir/post/243 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>دانلود کلیپ های تصویری بمناسبت ولادت باسعادت<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">حضرت علی بن موسی الرضا المرتضی</font><font size="4"><sup>(ع)</sup></font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="4"><sup><br></sup></font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207854726/nodbeh_shohada_ir_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%B9_.jpg" alt="دانلود کلیپ های تصویری بمناسبت ولادت باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا المرتضی(ع)"></p> text/html 2018-07-15T16:50:45+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) گزیده سخنان امام رضا(ع) http://nodbeh-shohada.ir/post/428 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">گزیده سخنان امام رضا</font><sup><font size="2">(علیه السلام)</font></sup></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><sup><font size="2"><br></font></sup></b></font></div><div style="text-align: center;"><sup><font face="Mihan-Nassim" size="3">حضـرت رضا (ع) همیشه به اصحاب خـود مـى فـرمود: بر شما باد اسلحه پیامبران, گفته شـد : اسلحه پیـامبـران چیست؟ فـرمـود: دعا...</font></sup></div><div style="text-align: center;"><sup><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></sup></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207857518/nodbeh_shohada_ir_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg" alt="گزیده سخنان امام رضا(علیه السلام) دعای ندبه مراغه"></div> text/html 2018-07-15T07:56:21+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) اخلاق و کردار رضوی(ع) http://nodbeh-shohada.ir/post/429 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">اخلاق و کردار رضوی</font><sup><font size="2">( علیه السلام )</font></sup></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><sup><font size="2"><br></font></sup></b></font></div><div style="text-align: center;"><sup><font face="Mihan-Nassim" size="3">حضرت از مناقبى والا و صفاتى پسندیده برخوردار است. نفس شریفش پاك، هاشمى ‏نسب و از نژاد پاك نبوى(ص) است...</font></sup></div><div style="text-align: center;"><sup><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></sup></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207858284/Nodbeh_shohada_ir_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%88_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.jpg" alt="اخلاق و کردار رضوی( علیه السلام ) دعای ندبه مراغه"></div> text/html 2018-07-14T22:10:54+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ثواب زیارت امام علی بن موسی الرضا http://nodbeh-shohada.ir/post/240 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA"><b>ثواب زیارت امام علی بن موسی الرضا<sup>(ع)</sup></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA"><b><sup><br></sup></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;">پیامبر(ص): پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد، هیچ گرفتار و گنه‏کاری اورا زیارت نکند جز این که خداوند گرفتاری او را برطرف سازد وگناهانش را ببخشاید...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207856118/nodbeh_shohada_ir_%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg" alt="ثواب زیارت امام علی بن موسی الرضا(ع)"></p></div> text/html 2018-07-14T22:04:58+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) اخلاق و رفتار امام رضا علیه السلام http://nodbeh-shohada.ir/post/239 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><span lang="FA"><font size="5">اخلاق و رفتار امام رضا </font><sup><font size="2">علیه السلام</font></sup></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><span lang="FA"><sup><font size="2"><br></font></sup></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;">امامان پاك ما در میان مردم و با مردم مى زیستند، و عملا به مردم درس زندگى و پاكى و فضیلت مى آموختند...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207854284/nodbeh_shohada_ir_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%88_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg" alt="اخلاق و رفتار امام رضا علیه السلام دعای ندبه مراغه"></p> text/html 2018-07-06T18:11:48+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) عزاداری امام حسین (ع) در محضر امام صادق (ع) http://nodbeh-shohada.ir/post/421 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="4">عزاداری امام حسین </font><sup><font size="2">علیه‏ السلام</font></sup><font size="4"> در محضر امام صادق </font><font size="2"><sup>علیه السلام</sup></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="2"><sup><br></sup></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: justify;">اگر زائر و عزادار من بداند كه خداوند چه اجری به وی عطا خواهد فرمود، هر آینه شادی او از اندوهش بیشتر خواهد بود و زائر امام حسین علیه ‏السلام با اهل خود برنمی‏گردد مگر مسرور، و عزادار من از جای برنخیزد، مگر آنكه جمیع گناهانش آمرزیده می‏گردد و مانند روزی می‏شود كه از مادر متولّد شده است...</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8205079618/nodbeh_shohada_ir_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8F_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82.jpg" alt="عزاداری امام حسین ع در محضر امام صادق ع"></div> text/html 2018-07-06T18:06:23+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ملاقات عالم مسیحى با امام صادق ع http://nodbeh-shohada.ir/post/420 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>ملاقات عالم مسیحى با امام جعفر صادق <sup>(علیه السلام )</sup></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><sup><font size="3"><br></font></sup></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: justify;">ان اللّه لا یجعل حجةً فى ارضه یسأل عن شیى قبقول : لا أَدرى</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: justify;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8205079842/nodbeh_shohada_ir_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%89_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg" alt="شهادت امام جعفر صادق (ع) دعای ندبه مراغه"></div> text/html 2018-07-06T17:19:38+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) قرآن در نگاه امام صادق http://nodbeh-shohada.ir/post/232 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan"><b>قرآن در نگاه امام صادق <sup>(علیه السلام)</sup></b></font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan"><b><sup><font size="2"><br></font></sup></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه و لکنهم لایبصرون ...</b></font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8205079376/nodbeh_shohada_ir_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg" alt="قرآن در نگاه امام صادق ع پهرآباد"></p> text/html 2018-07-06T13:10:53+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) دانلود تصویری شهادت امام صادق http://nodbeh-shohada.ir/post/233 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="5" face="Mihan-Yekan">دانلود مداحی تصویری بمناسبت شهادت</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan"><font size="5">امام جعفـر صادق</font> (ع)</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8205079092/Nodbeh_shohada_ir_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D9%80%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82.jpg" alt="دانلود تصویری شهادت امام صادق"></p></div> text/html 2018-07-06T12:29:34+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) پیامک بمناسبت شهادت امام صادق (ع) http://nodbeh-shohada.ir/post/419 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">پیامک شهادت امام جعفر صادق </font><sup><font size="2">علیه السلام</font></sup></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><sup><font size="2"><br></font></sup></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>دانشگاه شیعه که وجودش همه فخر است * &nbsp;از توست، گوهر بار شده حضرت صادق</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>تا یاد کنم ظلم پر از کینه‌ی منصور * آن جا بصرم تار شده حضرت صادق</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8205080026/nodbeh_shohada_ir_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg" alt="پیامک شهادت امام جعفر صادق ع"></div></div> text/html 2018-05-17T07:23:43+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ویژه نامه رمضان 97 http://nodbeh-shohada.ir/post/203 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8194025534/Nodbeh_shohada_ir_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/193" target="_blank" title="">پیامک ویژه حلول ماه رمضـان (سری اول)</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/194" target="_blank" title="">پیامک ویژه حلول ماه رمضـان (سری دوم)</a></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#0000ee" face="Mihan-Yekan" size="3"><u><br></u></font></div><div style="text-align: right;"><hr></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/377" target="_blank" title="">آداب تلاوت قرآن</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/205" target="_blank" title="">فلسفـه و حكمت روزه</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/206" target="_blank" title="">آداب و شـرایط روزه ‏دار</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/212" target="_blank" title="">آمرزش، ره آورد ماه رمضان</a></div><div><br></div><div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/213" target="_blank" title="">ماه رمضان و روزه از نگاه معصومین (ع)</a></div></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/378" target="_blank" title="">چه کسانی در آزمون ماه رمضان موفق هستند؟</a></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/385" target="_blank" title="">غذاهایی که پیامبر اکرم (ص) با آنها افطار میکرد</a></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/386" target="_blank" title="">نظر پزشکان بزرگ جهان در رابطه با فواید روزه گرفتن</a></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/387" target="_blank" title="">روزه درمانی در کلام امام علی (ع)</a></div></font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/388" target="_blank" title="">عبادت و سلامت در ماه مبارک رمضان</a></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="nodbeh/shohada.ir/post/389" target="_blank" title="">اثر روزه بر چربی های خون</a></div><div><br></div><div><hr></div></font></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/199" target="_blank" title="">آهنگ پیشواز ویژه ماه رمضان ایرانسل</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/196" target="_blank" title="">نرم افزار ماه مبارک رمضان با قابلیت های فوق العاده برای آندروید + دانلود</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div>*&nbsp;<a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/198" target="_blank" title="">دانلود نرم افزار ویژه ماه رمضان برای آندروید</a></div><div><br></div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/198" target="_blank" title=""><div></div></a></font></div><div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/197" target="_blank" title="">دانلود نرم افزار رمضانیه</a></div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/197" target="_blank" title=""><div></div></a></font></div></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div></div></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/204" target="_blank" title="">دانلود صوتی مناجات با خدا</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/392" target="_blank" title="">دانلود صوتی دعاى جوشن كبیر</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><hr><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/DPbk0" target="_blank" title="">دانلود تصویری "ربنَــا"&nbsp;با صدای استاد شجریان با ترجمه فارسی و انگلیسی(HD)</a></font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/6976/username/nodbeh" target="_blank" title="">دانلود مناجات های تصویری ویژه ماه مبارک رمضان</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/20651/username/nodbeh" target="_blank" title="">دانلود تلاوت های مجلسی قرآن کریم (تصویری)</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><hr><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/lPiEX" target="_blank" title="">دعاءابوحمزه ثمالی و روضه امام علی با نوای دلنشین منصور ارضی(تصویری)</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/AIa9n" target="_blank" title="">دعای سحر ماه مبارک رمضان باصدای ماندگار استاد موسوی قهار</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/6IFo2" target="_blank" title="">دعای سحر ماه مبارک رمضان باصدای خاطره انگیز مرحوم صالحی</a></font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/lRI0Y" target="_blank" title="">دعای یا علی یا عظیم با نوای استاد موسوی قهار</a>&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/HejhJ" target="_blank" title="">دعای افتتاح با نوای استاد حاج مهدی سماواتی</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/95HXz" target="_blank" title="">مناجات امام علی (ع) در مسجد کوفه با صدای استادسماواتی</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/Dgj6l" target="_blank" title="">دعای&nbsp;اللهم أدخل على أهل القبور السرور - مهدى صدقى</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/NLMy3" target="_blank" title="">دعای مجیر با نوای حاج منصور ارضی</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div><br></div><div><br></div></font></div><div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: right;"><div><a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/7651/username/nodbeh" target="_blank" title=""><div style="font-weight: bold;"></div></a></div></div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/210" target="_blank" title="" style="font-size: large;"><div></div></a></font></div><a href="http://www.aparat.com/video/video/listuser/dashboard/yes/username/nodbeh/usercat/4922" target="_blank" title=""><div style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></div></a></div></div> text/html 2018-04-25T21:33:34+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ایستگاه صلواتی 14شعبان پهرآباد مراغه http://nodbeh-shohada.ir/post/547 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8324712726/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_14_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg" alt="ایستگاه صلوانی نیمه شعبان پهرآباد مراغه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ایستگاه صلواتی به مناسبت ولادت باسعادت امام زمان (عج) امسال نیز طبق سنوات گذشته به حول و قوه الهی در روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1397 مصادف با 14 شعبان المعظم برپا خواهد شد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این ایستگاه به همت جوانان مراسم هفتگی دعای ندبه مسجد شهدای پهرآباد برگزار می شود و پذیرای صدها نفر از شهروندان و رهگذران خواهد بود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">منتظر قدوم مبارک تان هستیم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">التماس دعای فرج</font></div> text/html 2018-04-25T14:08:02+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) احیای شب نیمه شعبان و جشن نیمه شعبان http://nodbeh-shohada.ir/post/367 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA">تاکید 12 تن از مراجع تقلید و بزرگان بر احیای شب نیمه شعبان و جشن نیمه شعبان</span></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;اینک در آستانه فرا رسیدن ۱۵ شعبان المعظم، توصیه‌ها و پیام‌های مراجع عظام تقلید، علما و بزرگان حوزه به عاشقان و دلدادگان حضرت حجت(عج) در پاسداشت ایام ولادت موفور السرور منتهی الامال جمیع اولیاء و آخرین نجات دهنده بشریت و زنده نگاه داشتن فرهنگ احیای شب نیمه شعبان، تقدیم منتظران امام عصر(عج) می‌شود ...</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8191026742/Nodbeh_shohada_IR_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_shia_muslim%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg" alt="احیای شب نیمه شعبان"></div>