دعای ندبه مراغه دعـای نـدبـه منطقه3مراغه(پهرآباد) تاسیس: 1376خورشیدی طلوع خورشیدآدینه ها،در انتظار نوای اناالمهدی است و منتظران ظهورش هرصبح آدینه ساعت7 در ۩ مسجدشهدای پهرآباد ۩ دست به دعای فرجش بلند میكنند وبا هم ندای اللهم عجل لولیك الفرج سر میدهند.که از تمامی برادران و خواهران برای شرکت در این محفل پرفیض دعوت بعمل میآید. http://nodbeh-shohada.ir 2017-06-27T22:07:24+01:00 text/html 2017-06-25T01:35:01+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) اعمال روز عید فطر http://nodbeh-shohada.ir/post/220 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="6"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;">اعمال روز عید فطر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="6"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: start;">پاك گردان خدایا دور كن از من چركى را</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: start;"><br></b></p></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.parsafun.com/91/805e50b7d7d1169335864df12d36480d.jpg" alt="" width="444" height="102" data-mce-src="http://www.parsafun.com/91/805e50b7d7d1169335864df12d36480d.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; line-height: 18px; width: 450px; height: 337px;"></div> text/html 2017-06-24T22:36:19+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) آداب روز عید فطر http://nodbeh-shohada.ir/post/221 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="6"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;">آداب روز عید فطر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="6"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA"><b>عید سعید فطر بر مسلمین جهان تبریک و تهنیت باد...</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA"><b><br></b></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.sibtayn.com/swf/gallery/images/monasebat/ramazan/fetr/pic2/pic19.jpg" alt="" width="331" height="274" data-mce-src="http://www.sibtayn.com/swf/gallery/images/monasebat/ramazan/fetr/pic2/pic19.jpg" data-mce-style="width: 443px; height: 345px;" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; line-height: 18px; width: 443px; height: 345px;"></div> text/html 2017-06-24T19:37:17+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) احکام فطـــریه http://nodbeh-shohada.ir/post/222 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="6">احکام فطـریه</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><b><span lang="FA"><font size="3">فایل صوتی از آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1392/4/19/15081_888.jpg" alt="" width="453" height="354" data-mce-src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1392/4/19/15081_888.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; line-height: 18px;"></div> text/html 2017-06-24T13:33:38+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) پیامکهای ویژه وداع با ماه رمضان http://nodbeh-shohada.ir/post/414 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA">پیامک وداع با ماه مبارک رمضان</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>فرازهایی از دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه رمضان :</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>بدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک</b></font></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8199896926/Nodbeh_shohada_ir_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg"></div></div> text/html 2017-06-24T10:33:54+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) اعمال شب عید فطر http://nodbeh-shohada.ir/post/219 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;">اعمال شب عید فطر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dornema.parsiblog.com/PhotoAlbum/newmoon/fitr%D9%81%D8%B7%D8%B1.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.dornema.parsiblog.com/PhotoAlbum/newmoon/fitr%D9%81%D8%B7%D8%B1.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; line-height: 18px;"></div> text/html 2017-06-11T21:24:05+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ویژه نامه لیالی قدر و شهادت امام علی(ع) http://nodbeh-shohada.ir/post/405 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>ویژه نامه لیالی قدر و شهادت امام علی(ع)</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8197846976/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D9%81%D8%B2%D8%AA_%D9%88_%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87.jpg" alt="ویژه نامه لیالی قدر و شهادت امام علی(ع) دعای ندبه مراغه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/211" target="_blank" title="">دانلود مداحی صوتی به مناسبت شهادت حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام)</a></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/214" target="_blank" title="">پیامک شهادت امام علی(ع)</a></font></div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/215" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div>وصیّـت رسول‏ خدا (ص) به علی(ع)</div><div></div></font></a><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/216" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan" size="4">نوزده بشارت پیامبر(ص)به محبین امام علی(ع)</font></a></div><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/406" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">نقش انسان در مقدرات شب قدر</font></a></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/407" target="_blank" title="">وقایع شب قدر</a></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/408" target="_blank" title="">اعمال مشترک و اعمال مخصوص شب های قدر</a></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/409" target="_blank" title="">پیامک ویژه شب های قدر(1)</a></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/410" target="_blank" title="">پیامک ویژه شب های قدر(2)</a></font></div><div><a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/7651/username/nodbeh" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">دانلود ویدئو ویژه شهادت امام علی(ع) و شب های قدر</font></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/v/jNmkE" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">دعای جوشن کبیر(تصویری)با نوای دلنشین استاد میرداماد</font></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/v/yYHw4" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">دعای جوشن کبیر با صدای ماندگار استاد فرهمند</font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><br></div></div> text/html 2017-06-09T05:54:03+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ویژه نامه ولادت امام حسن مجتبی (ع) http://nodbeh-shohada.ir/post/399 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>ویژه نامه ولادت امام حسن مجتبی (ع)</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8196939926/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C.jpg" alt="ویژه نامه ولادت امام حسن مجتبی (ع) دعای ندبه مراغه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/209" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">ولادت با سعادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام)</font></a></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/210" target="_blank" title="">پیامک به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام)</a></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/400" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">گزیده اى از گفتار امام حسن مجتبی (ع)</font></a></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/401" target="_blank" title="">کریم اهل بیت ( علیهم السلام )</a></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/402" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">صلح امام حسن(علیه السلام) ضامن بقاى اسلام</font></a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/7399/username/nodbeh" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">دانلود تصویری ویژه ولادت باسعادت امام حسن مجتبی(ع)</font></a></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div> text/html 2017-05-26T07:23:43+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ویژه نامه رمضان 96 http://nodbeh-shohada.ir/post/203 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8194025534/Nodbeh_shohada_ir_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/193" target="_blank" title="">پیامک ویژه حلول ماه رمضـان (سری اول)</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/194" target="_blank" title="">پیامک ویژه حلول ماه رمضـان (سری دوم)</a></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#0000ee" face="Mihan-Yekan" size="3"><u><br></u></font></div><div style="text-align: right;"><hr></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/377" target="_blank" title="">آداب تلاوت قرآن</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/205" target="_blank" title="">فلسفـه و حكمت روزه</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/206" target="_blank" title="">آداب و شـرایط روزه ‏دار</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/212" target="_blank" title="">آمرزش، ره آورد ماه رمضان</a></div><div><br></div><div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/213" target="_blank" title="">ماه رمضان و روزه از نگاه معصومین (ع)</a></div></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/378" target="_blank" title="">چه کسانی در آزمون ماه رمضان موفق هستند؟</a></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/385" target="_blank" title="">غذاهایی که پیامبر اکرم (ص) با آنها افطار میکرد</a></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/386" target="_blank" title="">نظر پزشکان بزرگ جهان در رابطه با فواید روزه گرفتن</a></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/387" target="_blank" title="">روزه درمانی در کلام امام علی (ع)</a></div></font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/388" target="_blank" title="">عبادت و سلامت در ماه مبارک رمضان</a></div><div><br></div><div>*&nbsp;<a href="nodbeh/shohada.ir/post/389" target="_blank" title="">اثر روزه بر چربی های خون</a></div><div><br></div><div><hr></div></font></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/199" target="_blank" title="">آهنگ پیشواز ویژه ماه رمضان ایرانسل</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/196" target="_blank" title="">نرم افزار ماه مبارک رمضان با قابلیت های فوق العاده برای آندروید + دانلود</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div>*&nbsp;<a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/198" target="_blank" title="">دانلود نرم افزار ویژه ماه رمضان برای آندروید</a></div><div><br></div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/198" target="_blank" title=""><div></div></a></font></div><div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div>*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/197" target="_blank" title="">دانلود نرم افزار رمضانیه</a></div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/197" target="_blank" title=""><div></div></a></font></div></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div></div></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/204" target="_blank" title="">دانلود صوتی مناجات با خدا</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/392" target="_blank" title="">دانلود صوتی دعاى جوشن كبیر</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><hr><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/DPbk0" target="_blank" title="">دانلود تصویری "ربنَــا"&nbsp;با صدای استاد شجریان با ترجمه فارسی و انگلیسی(HD)</a></font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/6976/username/nodbeh" target="_blank" title="">دانلود مناجات های تصویری ویژه ماه مبارک رمضان</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/20651/username/nodbeh" target="_blank" title="">دانلود تلاوت های مجلسی قرآن کریم (تصویری)</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><hr><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/lPiEX" target="_blank" title="">دعاءابوحمزه ثمالی و روضه امام علی با نوای دلنشین منصور ارضی(تصویری)</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/AIa9n" target="_blank" title="">دعای سحر ماه مبارک رمضان باصدای ماندگار استاد موسوی قهار</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/6IFo2" target="_blank" title="">دعای سحر ماه مبارک رمضان باصدای خاطره انگیز مرحوم صالحی</a></font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/lRI0Y" target="_blank" title="">دعای یا علی یا عظیم با نوای استاد موسوی قهار</a>&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/HejhJ" target="_blank" title="">دعای افتتاح با نوای استاد حاج مهدی سماواتی</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/95HXz" target="_blank" title="">مناجات امام علی (ع) در مسجد کوفه با صدای استادسماواتی</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/Dgj6l" target="_blank" title="">دعای&nbsp;اللهم أدخل على أهل القبور السرور - مهدى صدقى</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*&nbsp;<a href="http://www.aparat.com/v/NLMy3" target="_blank" title="">دعای مجیر با نوای حاج منصور ارضی</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div><br></div><div><br></div></font></div><div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: right;"><div><a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/7651/username/nodbeh" target="_blank" title=""><div style="font-weight: bold;"></div></a></div></div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/210" target="_blank" title="" style="font-size: large;"><div></div></a></font></div><a href="http://www.aparat.com/video/video/listuser/dashboard/yes/username/nodbeh/usercat/4922" target="_blank" title=""><div style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></div></a></div></div> text/html 2017-05-25T20:18:48+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) برنامه شبهای ماه مبارک رمضان در پهرآباد http://nodbeh-shohada.ir/post/543 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">برنامه شبهای ماه مبارک رمضان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;در مساجد و حسینیه های پهرآباد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8295937268/دعای_ندبه_مسجد_شهدا_پهرآباد_مراغه_رمضان.jpg" alt="برنامه شبهای رمضان مسجد شهدا پهرآباد مراغه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8295937426/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_%D9%BE%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>التماس دعا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دعای ندبه مراغه (پهرآباد)</b></font></div> text/html 2017-05-21T09:52:19+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) آخرین جمعه ماه شعبان المعظم http://nodbeh-shohada.ir/post/190 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آخرین جمعه ماه شعبان المعظم</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">اباصلت ! بیشتر شعبان گذشت و این آخرین جمعه آن است ؛ سهل انگاریهاى گذشته خود را در این ماه، جبران كن ...</font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8193186626/nodbeh_shohada_ir_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86.jpg" alt="آخرین جمعه ماه شعبان المعظم"></p> text/html 2017-05-11T23:07:44+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) روز نیمه شعبان http://nodbeh-shohada.ir/post/370 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA"><font size="5">روز نیمه شعبـان</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img src="http://s3.picofile.com/file/8191721368/Nodbeh_shohada_ir_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_0014.gif"></p></div> text/html 2017-05-09T14:11:19+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ایستگاه صلواتی 14شعبان پهرآباد مراغه http://nodbeh-shohada.ir/post/521 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/453/1358970/0221.jpg" alt="ایستگاه صلواتی نیمه شعبان پهرآباد مراغه"></div> text/html 2017-05-09T14:08:02+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) احیای شب نیمه شعبان و جشن نیمه شعبان http://nodbeh-shohada.ir/post/367 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA">تاکید 12 تن از مراجع تقلید و بزرگان بر احیای شب نیمه شعبان و جشن نیمه شعبان</span></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;اینک در آستانه فرا رسیدن ۱۵ شعبان المعظم، توصیه‌ها و پیام‌های مراجع عظام تقلید، علما و بزرگان حوزه به عاشقان و دلدادگان حضرت حجت(عج) در پاسداشت ایام ولادت موفور السرور منتهی الامال جمیع اولیاء و آخرین نجات دهنده بشریت و زنده نگاه داشتن فرهنگ احیای شب نیمه شعبان، تقدیم منتظران امام عصر(عج) می‌شود ...</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8191026742/Nodbeh_shohada_IR_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_shia_muslim%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg" alt="تاکید 12 تن از مراجع تقلید و بزرگان بر احیای شب نیمه شعبان و جشن نیمه شعبان"></div> text/html 2017-05-09T09:05:32+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) اعمال شب نیمه شعبان http://nodbeh-shohada.ir/post/369 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA">اعمال شب نیمه شعبان</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">زیارت حضرت امام حسین علیه السلام است كه افضل اعمال این شب و باعث آمرزش گناهانست...</font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8191546176/Nodbeh_shohada_ir_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%862_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87_.jpg" alt="اعمال شب نیمه شعبان دعای ندبه مراغه"></p></div> text/html 2017-05-09T07:48:28+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) پیامک به مناسبت ولادت امام زمان (عج) http://nodbeh-shohada.ir/post/183 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="4">پیامک به مناسبت ولادت امام زمان (عج)</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"></span></p><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">امام حسین<sup>(ع)</sup> فرمودند: «اگر زمان او (مهدی<sup>(عج)</sup>) را درک کنم، در تمام عمرم به او خدمت خواهم کرد»...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8191387650/Nodbeh_shohada_ir_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87_ya_ghaem.jpg" alt="پیامک به مناسبت ولادت امام زمان (عج) نیمه شعبان"></p>